Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją nienastawioną na zysk (non-profit), podejmującą szerokie działania na rzecz chorych i ich rodzin. Stowarzyszenie Re-Misja tworzą chorzy i ich rodziny, lekarze specjaliści, rehabilitanci, psycholodzy i wszyscy inni, którzy chcą popierać działalność Stowarzyszenia. W swej działalności opieramy się na solidarności międzyludzkiej oraz niesieniu pomocy innym ludziom.

Celem stowarzyszenia Re-Misja jest wszechstronna działalność prowadząca do umożliwienia właściwego funkcjonowania w społeczeństwie osób chorych reumatycznie. Cel ten realizujemy poprzez:

  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz informacyjno-uświadamiającej na temat chorób reumatycznych i niepełnopsrawności;
  • organizację szkoleń, warsztatów i wykładów dla osób chorych reumatycznie, niepełnosprawnych oraz osób ich wspierających;
  • organizację zajęć ruchowych dla osób chorych reumatycznie;
  • zbieranie danych i informacji na temat dostępności najnowocześniejszych leków i możliwości najskuteczniejszego leczenia chorób reumatycznych;
  • udział w debatach społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych, chorych reumatycznie oraz praw pacjentów;
  • udział w zespołach parlamentarnych ds. praw pacjenta, komisjach parlamentarnych w celu przeprowadzenia zmian systemowych w zakresie najnowocześniejszego leczenia chorób reumatycznych;
  • wspólne spotkania członków, organizowanie wspólnych aktywności, wzajemne wspieranie się na różnych etapach naszego życia.

Działamy, by doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie ludzi chorych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Re-Misja wchodzi w skład Federacji REF, która zrzesza stowarzyszenia osób chorych reumatycznie w całej Polsce, a także w struktury EULAR-u (Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi) z siedzibą w Brukseli.

Bierzemy udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i szkoleniach, które organizowane są przez organizacje na terenie kraju oraz Europy, a które dotyczą naszego problemu – ludzi chorych i niepełnosprawnych.

2020

 

2019

 

2018

 

2017

Sprawozdanie_finansowe_za_2017 r.

Sprawozdanie z działań w 2017 r.

2016

Sprawozdanie z działań w 2016 r.

2015

Sprawozdania z 2015 r.

2014

Sprawozdania z 2014 r.

2013

Sprawozdania z 2013 r.